Baner

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Wdrażanie standardów popartych certyfikatem jakości NGO+ to:

 

Większy poziom zaufania wśród klientów, partnerów i grantodawców

Usprawnienie procesu zarządzania organizacją i ewaluacji jej działań

Potwierdzenie profesjonalizmu merytorycznego i organizacyjnego

 

Standardy, w oparciu o które będzie odbywał się proces certyfikacji, są w tej chwili opracowane przez zespół ekspertów i będą na bieżąco konsultowane z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w projekcie.

Obszary standaryzacji dotyczyć będą kwestii formalno-prawnych, finansowo-rachunkowych, zarządzania, etyki organizacyjnej, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, relacji z klientem i jakości oferowanych usług.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry